Thu Phương [Top Model]

vu thu phuong 1 Vòng 1: 85 Vòng 2: 58 Vòng 3: 93 Cao: 174 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Anh Thư [Top Model]

281257_124294990993385_100002386557493_175811_3255828_n Vòng 1: 84 Vòng 2: 60 Vòng 3: 93 Cao: 172 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Hương Giang [Top Model]

Vòng 1: 84 Vòng 2: 60 Vòng 3: 94 Cao: 175 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:  

Thục Quyên [Top Model]

Vòng 1: 84 Vòng 2: 60 Vòng 3: 93 Cao: 172 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Ngọc Quyên [Top Model]

Vòng 1: 88 Vòng 2: 58 Vòng 3: 92 Cao: 175 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:  

Quỳnh Trang [Model Girl]

Vòng 1: 82 Vòng 2: 60 Vòng 3: 92 Cao: 172 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Nguyễn Ngọc Bích [Model Girl]

simple-5082 Vòng 1: 83 Vòng 2: 60 Vòng 3: 93 Cao: 174 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Kim Minh [Model Girl]

Vòng 1: 84 Vòng 2: 59 Vòng 3: 93 Cao: 173 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:  

Đào Tạo Người Mẫu – Công Tỳ Đào Tạo Người Mẫu – Dịch Vụ Người Mẫu